Nowy projekt realizowany przez Ośrodek w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach od września 2020 roku realizuje projekt z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Współdziałania i zmiana”.

Dofinansowanie na jego realizację Ośrodek otrzymał w ramach konkursu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłoszonego Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Pozyskane środki oraz wkład własny Gminy to kwota 12 500 zł.

Środki te, pozwolą na organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji skierowanych do nauczycieli, rodziców, wychowawców oraz osób decyzyjnych z terenu Gminy Sułkowice.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji wychowawczych, wzmocnienie efektywności i skuteczności świadczonych działań podejmowanych przez podmioty działające w sferze przeciwdziałania przemocy, wzmocnienie współpracy, wypracowanie/dopracowanie form wsparcia, pogłębienie i poszerzenie wiedzy osób decyzyjnych na temat zagrożeń wynikających z przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej do współpracy zaprosił Szkołę Podstawową nr. 1 i nr. 2 w Sułkowicach, Przedszkole Samorządowe nr 1 i nr 2 oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Placówki te dodatkowo zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i literaturę specjalistyczną.

W ramach tego projektu rodzice, nauczyciele, wychowawcy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz wsparcia.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach pod nr telefonu 12/272 50 20 wew. 22

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł