Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2020 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł na osobę miesięcznie.

(uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +). Wnioski dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2020 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druk wniosku: Wniosek o stypendium

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21