Badanie opinii Mieszkańców Gminy Sułkowice

Ułatwienia:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sułkowice!

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sułkowice na lata 2021 –2028” Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zwraca się z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Przygotowywana Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, dlatego przy jej opracowywaniu niezbędna jest współpraca całej społeczności gminy, aby stworzyć dokument zawierający plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia Mieszkańców.

Ankietę można wypełniać do 28 sierpnia 2020 r.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8_JubdpY_ubTm5TVHj-mKR-ji-zpIQ23i9H97cGxY6Cug/viewform