Instytucje wspierąjąe osoby zagrożone przemocą w rodzinie

Ułatwienia:

  · Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2020 r.

  · Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2020 r.

  · Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2020 r.

  · Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia (stan na 31.05.2020 r.)

  · Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego 2020 r.

  · Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2020 r. 

  · Baza instytucji przemoc 2020 r.