Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent-kasjer

Ułatwienia:

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko referent-kasjer

Czytaj więcej

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent-kasjer

Ułatwienia:

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu z dn. 12.12.2019r. - na wolne stanowisko urzędnicze - referent-kasjer

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku - Usługi opiekuńcze

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, ul. Sportowa 45

Przedmiot i zakres zamówienia:
Podmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla 1 klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 2 godzin dziennie na terenie Rudnika

Czytaj więcej

Skrócony czas pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Ułatwienia:

Uprzejmie Informujemy że w dniu 24.12.2019r (Wtorek) oraz 31.12.2019r (Wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Rozeznanie rynku - Usługi dożywiania osób dorosłych

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wykonanie usługi dożywiania osób dorosłych

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku - Schronisko dla bezdomnych

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych lub innych osób wymagających schronienia z terenu Gminy Sułkowice

Czytaj więcej

Rozeznanie rynku - Usługi opiekuńcze

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez pedagoga, psychologa lub terapeutę zajęciowego

Czytaj więcej

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent-kasjer

Ułatwienia:

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

referent - kasjer

Czytaj więcej

 

Ogłoszenie

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

zaprasza osoby starsze  60+ na bezpłatne szkolenie, którego tematem będzie:

„Ochrona danych osobowych „RODO”

Szkolenie  odbędzie się w Spółdzielni Socjalnej „ Podkówka” Sułkowice ul. 1-go Maja 66

w dniu 30.10.2019r. tj. środa o 16-tej.

Rozeznanie rynku - terapeuta zajęciowy

Ułatwienia:

DLA ROZEZNANIA RYNKU NR DA.261.4.6.2019 Z DN. 17.09.2019 R.
Przedłuża się termin przyjmowania ofert cenowych  do 31.10.2019r. o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez terapeutę zajęciowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej dla 1 klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach w liczbie 2 godzin dziennie od poniedziałku do piątku na terenie Harbutowic.

 

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
przez terapeutę zajęciowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej

Szczegóły

Rozeznanie rynku - logopeda

Ułatwienia:

ROZEZNANIE RYNKU
na stanowisko logopedy w projekcie:
„Druga szansa”

Czytaj więcej

Załącznik

Rozeznanie rynku - psychiatra

Ułatwienia:

ROZEZNANIE RYNKU
na stanowisko psychiatry w projekcie:
„Druga szansa”

Czytaj więcej

Załącznik

Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2019 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie)
mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. 

Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł na osobę miesięcznie.
(uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +).
Wnioski dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w
ustawowym terminie 1 - 15 września 2019 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o
jednorazowy zasiłek szkolny.


Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje
szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul.
Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.

Druki do pobrania tutaj

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub
pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

Nabór - informatyk

Ułatwienia:

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
informatyk

czytaj więcej

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł