Praca Ośrodka Pomocy Społecznej w czerwonej strefie

Ułatwienia:

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Sułkowice zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej (12 272 50 20) oraz w miarę możliwości załatwianie spraw urzędowych elektronicznie poprzez:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub profil e-PUAP (Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach) - adres: /ops/skrytka

Przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej znajduje się również skrzynka podawcza, w której można umieszczać dokumenty, które chcecie Państwo złożyć w Ośrodku.

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach pozostają bez zmian.

Ośrodek realizuje wszystkie zadania jak dotychczas. Zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do zaleceń obowiązujących w czerwonej strefie oraz o zachowanie dystansu społecznego i reżimu sanitarnego na terenie Ośrodka.

Ponadto przed wejściem do Ośrodka pracownik dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku, kiedy temperatura przekracza 37,5°C pracownik odmówi obsługi.

Program "Wspieraj Seniora"

Ułatwienia:

Program "Wspieraj Seniora" w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ułatwienia:

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora.

 Opracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Czytaj więcej...

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH

Ułatwienia:

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością wystąpienia złych warunków pogodowych powodujących wiele trudności a nawet zagrożenie życia i zdrowia, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

prosi o kontakt wszystkie osoby, które nie są w stanie we własnym zakresie z powodu złego stanu zdrowia, niskich dochodów lub innych przeszkód zaopatrzyć się w niezbędny opał, żywność lub będą wymagały w tym okresie innej pomocy np. dowozu opału, usług opiekuńczych.

Czytaj więcej...

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej w czerwonej strefie

Ułatwienia:

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 3 października br. wprowadzona zostaje
na terenie powiatu myślenickiego czerwona strefa.

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach pozostają bez zmian.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Sułkowice
zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne umawianie
wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej (12 272 50 20)
oraz w miarę możliwości załatwianie spraw urzędowych
elektronicznie poprzez:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub profil e-PUAP (Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach) -
adres: /ops/skrytka

Przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej znajduje się również skrzynka
podawcza, w której można umieszczać dokumenty,
które chcecie Państwo złożyć w Ośrodku.

Ośrodek realizuje wszystkie zadania jak dotychczas.
Zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do zaleceń obowiązujących
w czerwonej strefie oraz o zachowanie dystansu społecznego
i reżimu sanitarnego na terenie Ośrodka.

Ponadto przed wejściem do Ośrodka pracownik dokonuje pomiaru
temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
W przypadku, kiedy temperatura przekracza 37,5°C
pracownik odmówi obsługi.

Komunikat dotyczący zmian w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społcecznej

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach uprzejmie informuje,

że od dnia 8 czerwca 2020 roku pracuje

w poniedziałek w godzinach 700 – 1600

od wtorku do piątku w godzinach 700 – 1530

 

Klienci przyjmowani będą w sali obsługi (pokój nr 1) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka

 

dziennik podawczy, sala obsługi – 12 272 50 20

pracownicy socjalni w godzinach pracy tel. 12 272 50 20 wew. 25, 23,22

dyżur pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku od godz. 1800 do godz. 1900 oraz w dni wolne od pracy w godz. 800 do 1900 - tel. nr 726 510 520

świadczenia wychowawcze (500+) tel. 12 272 50 20 wew. 28

księgowość – tel. 12 272 50 21

świadczenia rodzinne – 12 273 36 62

przemoc w rodzinie – 12 272 50-20 wew. 22 lub 726 510 520

asystent rodziny – tel. nr 605 983 243

Infolinia dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych wymagających pomocy – tel. 726 510 520

W dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw poprzez:
e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub profil e-PUAP

Wypłaty świadczeń odbywały się będą zgodnie z harmonogramem.

 

W związku z wprowadzonymi procedurami mającymi na celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) klienci zobowiązani są:

  . do przebywania w budynku Ośrodka w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach

Ponadto przed wejściem do Ośrodka, pracownik dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku, kiedy temperatura przekracza 37,5oC pracownik odmówi obsługi.

 

UWAGA!

Wnioski i inną korespondencje należy składać do „skrzynki” znajdującej się przed wejściem do Ośrodka.

Informujemy, że nie otrzymacie Państwo potwierdzenia złożenia dokumentów.

 

Nowy projekt realizowany przez Ośrodek w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ułatwienia:

Czytaj więcej...

Informacja - zmiana godzin pracy

Ułatwienia:

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 września pracuje w następujących godzinach:

pn: 700 - 1600

wt- pt: 700 - 1530

Bezpłatne obiady dla uczniów

Ułatwienia:

UWAGA!

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2020/2021.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2020 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł na osobę miesięcznie.

(uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +). Wnioski dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2020 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druk wniosku: Wniosek o stypendium

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

Badanie opinii Mieszkańców Gminy Sułkowice

Ułatwienia:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sułkowice!

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sułkowice na lata 2021 –2028” Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zwraca się z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Przygotowywana Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, dlatego przy jej opracowywaniu niezbędna jest współpraca całej społeczności gminy, aby stworzyć dokument zawierający plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia Mieszkańców.

Ankietę można wypełniać do 28 sierpnia 2020 r.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCl8_JubdpY_ubTm5TVHj-mKR-ji-zpIQ23i9H97cGxY6Cug/viewform

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Ułatwienia:

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko

Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Czytaj więcej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na wolne stanowisko urzędnicze

Ułatwienia:

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
określone w ogłoszeniu z dn. 10.07.2020 r.
na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

 

Załącznik

Rozeznanie rynku na stanowisko księgowy w projekcie: „Druga szansa”

Ułatwienia:

ROZEZNANIE RYNKU

na stanowisko księgowy w projekcie:

„Druga szansa”

Czytaj dalej

Załącznik

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Ułatwienia:

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
ogłasza nabór na stanowisko – Inspektor/Podinspektor ds. archiwizacyjnych i obsługi klienta

Czytaj więcej

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł